Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, zorgvuldig wordt behandeld. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt.

Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Splitfix B.V. Men dient zich ervan bewust te zijn dat Splitfix BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het volledige privacybeleid te accepteren.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand, alsmede jouw websitebezoek.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of voor de juiste registratie van jouw gegevens noodzakelijk is.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Splitfix B.V. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk de vragen te verwerken en de verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Splitfix B.V. of die van een derde partij.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst). De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Splitfix B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website, zodat we de website en eventuele andere diensten, kunnen verbeteren.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het eventuele debiteurnummer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie uit de website wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van data ten behoeve van analyses, zoals eerder beschreven. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, rectificatie, wissing en beperking verwerking
Als je jouw gegevens wenst in te zien, rectificatie of wissing daarvan wenst, dan wel beperking van de verwerking wenst, op grond van de bepalingen van de AVG, dan wel andere rechten krachtens de AVG wenst uit te oefenen, dan kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens. Uitschrijven van e-mail nieuwsbrieven is mogelijk met de uitschrijffunctionaliteit in de e-mail nieuwsbrief.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Mobiel gebruik
We kunnen functies leveren die afhankelijk zijn van het gebruik van extra informatie op uw mobiele toestel of waarvoor de toegang tot bepaalde diensten op jouw mobiele toestel noodzakelijk is.

In het bijzonder:
Foto’s en camera: we zullen uw foto’s of camera niet openen zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen en we zullen nooit uw fotobibliotheek of filmrol scannen of importeren. Als u ons toestemming geeft om foto’s of uw camera te openen, zullen we enkel afbeeldingen gebruiken die u uitdrukkelijk met ons wenst te delen met betrekking tot het scannen van barcodes.
Locatie: we zullen geen specifieke locatie van uw mobiel toestel verzamelen of gebruiken (door bijvoorbeeld GPS of Bluetooth te gebruiken) zonder dat we eerst uw uitdrukkelijke toestemming kregen. En als u ervoor kiest om locatiegegevens te delen, maar later van gedachten verandert, heeft u altijd de mogelijkheid om het delen te stoppen.
Spraakfunctie: we hebben geen toegang tot uw microfoon.
Contacten: we hebben geen toegang tot uw contacten.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Hanzestraat 5
7006 RH Doetinchem
T +31 182 64 23 23
info@splitfix.nl

© 2022 Splitfix
Privacybeleid

Adres: Hanzestraat 5
7006 RH Doetinchem